Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İNŞAAT

Bu işkolu öncelikli olarak kurumumuzun inşaat işleri, tamirat, tadilat ve bakımlarını yapmaktadır. Kurum dışında ise adliyelerin ve resmi kurumların işleri yapılmaktadır. Kurumumuzda görevli bulunan, inşaat teknisyenlerinin gözetim ve denetiminde; duvar, kalıp, demir, sıva, alçı, boya, seramik, çatı onarım, temel kazımı, beton dökme, inşaat yıkım, iskele kurma gibi işler yapılmaktadır.

 

Hükümlülere iş ve meslek öğretilmekte, çalışmaları karşılığında gündelik ödenmekte ve aynı zamanda iş ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır. İnşaat mesleği olan veya bu mesleği yapmaya istekli olan hükümlüler atölye şefi ve teknisyenler tarafından inşaat tekniklerine uygun olarak eğitilmekte; bunun neticesinde mesleği olanlar kendini geliştirmekte, olmayanlar ise bir meslek sahibi olması sağlanmaktadır. İnşaat işleri işçi sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden en önemli işkollarından birisi olduğu için bu atölyede ve bağlı birimlerde İş güvenliği ve sağlığına azami önem gösterilmektedir. Bunun için çalışan personel ve hükümlüler güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra (baret, emniyet kemeri, gözlük, eldiven vb.) işe başlamaktadır.

 

Sıhhi tesisat atölyemiz inşaat işkoluna bağlı olarak çalışmaktadır. Bu atölye kurumumuzun temiz su, atık su, ısıtma ve soğutma sistemlerinin yeni tesisatını yapmakta ve ileriki zamanda oluşabilecek tesisat arızalarını gidermektedir. Tarımda kullanılan ve yeni tarıma açılan alanların sulama ihtiyaçları da bu atölyemiz tarafından yapılmaktadır. hükümlülere tesisat ile ilgili meslek öğretilmekte, çalışmaları karşılığında gündelik ödenmekte ve aynı zamanda iş ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.

 

Elektrik atölyemizde inşaat işkoluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu atölyemizde kurumumuzun tüm elektrik tamirat, tadilat, arıza, bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. Trafoların ve modüler hücrenin de bakım onarım ve takipleri bu atölyemiz tarafından yapılmaktadır. hükümlülere elektrik tesisatı ile ilgili meslek öğretilmekte, çalışmaları karşılığında gündelik ödenmekte, iş ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.

Adres

Eski Adana Yolu Üzeri 7.Km. MERKEZ/NİĞDE

Telefon

0388 232 33 76 - 0388 232 33 77

Belgegeçer 0388 232 62 34

E-Posta

abbnigde.tarimacikisaretadalet.gov.tr